Kokybės politika

      UAB „Skinest Baltija“, atsižvelgdama į suinteresuotų šalių poreikius teikti paslaugas, patrauklias kainos ir kokybės atžvilgiu, skatindama našų aukštos kvalifikacijos specialistų darbą, diegdama naujausias technologijas, sistemingai plėtodama bendrovės veiklą, nustatė kokybės politiką, tikslus bei įsipareigojimus:

  • UAB „Skinest Baltija“ vadovybė užtikrina, kad kokybės politika atitinka bendrovės ketinimus.
  • Bendrovė, teikdama paslaugas, užtikrina LST EN ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos standarto įgyvendinimą ir nuolat gerina kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.
  • Kokybės politika yra viešas dokumentas, bendrovės vadovybė įsipareigoja ją periodiškai aiškinti darbuotojams bei, atsižvelgdama į darbuotojų pasiūlymus, daryti pakeitimus.
  • Sistemingai renkame informaciją apie klientų poreikius, analizuojame ir teikiame naujus pasiūlymus paslaugoms ir gaminiams, kurie pagaminti naudojant naujausias technologijas.
  • Užtikriname optimalų kokybės, kainos ir savalaikio tiekimo santykį.
  • Savo veikloje siekiame bendradarbiauti tik su patikimais, ilgalaikę veiklos patirtį, aukštą reputaciją turinčiais ir savo srityje lyderių pozicijas užimančiais partneriais.
  • Nuolat ieškome naujovių ir siūlome jas rinkai. Esame tikri, kad naujovės suteikia mūsų klientams didesnes gamybos našumo ir kokybės garantijas.
  • Mūsų darbuotojai yra pagrindinis kokybės užtikrinimo veiksnys. Bendrovė rūpinasi jų tobulėjimu, skatina gilinti profesines žinias ir kelti kvalifikaciją.
  • Kokybės tikslai nustatomi kiekvienais metais ir peržiūrimi vadovybės vertinamosios analizės metu.
 
      Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdavys ir darbuotojai turi laikytis įstatymų, protingumo, teisingumo, sąžiningumo ir geros moralės principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teisėmis.