Kokybės politika

UAB „Skinest Baltija“ atsižvelgdama į suinteresuotų šalių poreikius teikti paslaugas, patrauklias kainos ir kokybės atžvilgiu, skatindama našų aukštos kvalifikacijos specialistų darbą, diegdama naujausias technologijas, sistemingai plėtodama bendrovės veiklą, nustatė kokybės politiką (KP), tikslus:

  • UAB „Skinest Baltija“ vadovybė užtikrina, kad kokybės politika atitinka bendrovės ketinimus.
  • Bendrovė teikia atsargines dalis geležinkeliui ir viršutinio kelio statinio dalis, atlieka geležinkelio statybos ir remonto darbus laikydamiesi LST EN ISO9001:2015 kokybės standartų nuostatų nuolat gerindami kokybės vadybos rezultatyvumą.
  • Kokybės tikslai (KT) nustatomi kiekvienais metais ir peržiūrimi vadovybės vertinamosios analizės (VVA) metu.
  • KP yra viešas dokumentas, aukščiausioji vadovybė įsipareigoja ją periodiškai aiškinti darbuotojams bei atsižvelgdama į darbuotojų pasiūlymus daro pakeitimus.
  • Sistemingai renkame informaciją apie klientų poreikius, analizuojame ir teikiame naujus pasiūlymus paslaugoms ir gaminiams, kurie pagaminti naudojant naujausias technologijas.
  • Užtikriname optimalų kokybės, kainos ir savalaikio tiekimo santykį.
  • Savo veikloje siekiame bendradarbiauti tik su patikimais, ilgalaikę veiklos patirtį, aukštą reputaciją turinčiais ir savo srityje lyderių pozicijas užimančiais partneriais.
  • Nuolat ieškome naujovių ir siūlome jas rinkai. Esame tikri, kad naujovės suteikia mūsų klientams didesnes gamybos našumo ir kokybės garantijas.
  • Mūsų darbuotojai yra pagrindinis kokybės užtikrinimo veiksnys. Bendrovė rūpinasi jų tobulėjimu, skatina gilinti profesines žinias ir kelti kvalifikaciją.
  • Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdavys ir darbuotojai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teisėmis.