Riedmenų registracija

Efektyvinant jūsų įmonės darbo kokybę ir brangų laiką, galime pasiūlyti riedmenų registracijos paslaugą, kuri yra privaloma kiekvienai įmonei, įsigijusiai geležinkelio riedmenį.

Atliekame registraciją šių geležinkelių riedmenų:

  • Vagonų (įvairių rūšių)
  • Lokomotyvų
  • Vagonų - vilkikų

Registracija vykdoma vadovaujantis “Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registracijos nuostatomis ir taisyklėmis“.

Taip pat teikiame ir prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo paslaugas. 

Vadovaujantis “Techninių prižiūrėtojų sertifikavimo taisyklėmis”, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.3-431, 14 punktu, 2013 m. kovo 7 d. UAB " Skinest Baltija" išduotas techninio prižiūrėtojo, atsakingo už prekinių vagonų, kurie naudojami 1520 mm vėžės pločio geležinkelio tinkle, sertifikatas Nr. TS-2.

 

Kontaktinis asmuo

Irmantas Rumša
Vagonų nuomos ir techninės priežiūros skyriaus vadovas
Mob.+370 687 74302
Tel. 8 5 264 0505
Faks. 8 5 264 0707
El.paštas: irmantas@skinest.lt 
Partneriai