Geležinkelio kelių ir statinių techninė priežiūra ir konsultavimas

  • Įmonių geležinkelio privažiuojamųjų kelių ir statinių techninis aptarnavimas;
  • Geležinkelio kelių apžiūros ir ataskaitų parengimas;
  • Statinių techninės priežiųros žurnalų ir pasų parengimas ir pildymas;
  • Statybos ir remonto darbų organizavimas ir valdymas;
  • Įvairiapusis techninis konsultavimas.